Rendelési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Áttekintés

A katmandu-webaruhaz.hu webáruház (a továbbiakban: a Webáruház) üzemeltetője Eőry Tamás E.V. A weboldal látogatásával és az azon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen dokumentumban foglalt “Általános Szerződési Feltételeket” (a továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF az oldal valamennyi látogatójára és felhasználójáró egyaránt érvényes.

Kérjük az oldal látogatása és használata előtt ismerje meg az ÁSZF tartalmát. Amennyiben az ÁSZF-ben rögzített használati feltételek valamelyikét nem fogadja el, kérjük ne használja webáruházunkat.

A webáruházban időközben, vagy a jövőben bevezetésre kerülő valamennyi új alkotóelem, termék, űrlap, szolgáltatás, stb. külön rendelkezés hiányában is egyaránt folyamatosan jelen ÁSZF hatálya alá tartozik. A jelenlegi weboldalon Önnek bármikor lehetősége van megtekinteni és (jogszabályi kötelezettségeinknek megfelelően) rögzíteni (kinyomtatni) az ÁSZF aktuális verzióját.

Teljes mértékben fenntartjuk a lehetőséget, hogy az ÁSZF bármely pontját indoklás és értesítés nélkül bármikor kiegészítsük, módosítsuk, vagy töröljük. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen visszalátogatva értesüljön az esetleges változtatásokról.

1. FEJEZET – A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATI FELTÉTELEI

Az ÁSZF elfogadásával Ön kifejezi, hogy nagykorú, cselekvőképes személy.

A Webáruház által forgalmazott termékeket, az azokkal összefüggésben a webáruházból lementett digitális tartalmakat, vagy az azokról készített felvételeket nem használhatja semmilyen illegális, vagy jogosulatlan célra. Bármilyen ezzel összefüggő tartalom felhasználása kizárólag Eőry Tamás E.V. előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Tilos bármilyen vírust, férget, vagy káros célból készített kódelemet a webáruházon keresztül megpróbálni közvetíteni.

Az ÁSZF-ben rögzített szabályok bármilyen típusú megsértése a webáruházból való azonnali kitiltást, vagy indokolt esetben hatósági feljelentést és bírósági eljárást vonhat maga után.

2. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból, bármely szolgáltatás elvégzését vagy bármely termék forgalmazását vagy kiszállítását megszüntesse vagy megtagadja. Ebben az esetben, amennyiben a termék vagy szolgáltatás ellenértéke már kifizetésre került, a Webáruház teljes egészében visszafizeti a vonatkozó pénzösszeget, azaz ebből adódóan nem érheti közvetlen anyagi hátrány a Webáruház egyetlen vásárlóját sem.

Az áruház használatával Ön tudomásul veszi, hogy bizonyos adatai (nem beleértve a fizetési folyamatot, illetve az annak során használt bankkártya vagy PayPal adatokat) titkosítatlan csatornán kerülhetnek továbbításra. A fizetési folyamat során használt adatok minden esetben titkosított csatornán kerülnek továbbításra.

Az áruház látogatásával vagy használatával Ön beleegyezik, hogy a webáruház semmilyen tartalmát nem reprodukálja, másolja, értékesíti, viszontértékesíti, vagy használja fel semmilyen célból a Webáruház előzetes írásos engedélye nélkül.

3. FEJEZET – A WEBÁRUHÁZBAN FELTÜNTETETT ADATOK TELJESKÖRŰSÉGE, PONTOSSÁGA, NAPRAKÉSZSÉGE

A Webáruház a tőle elvárható módon mindent megtesz azért, hogy a lehető legtökéletesebb módon eljárva a Webáruház folyamatosan teljesen pontos, teljes körű, és naprakész információkat jelenítsen meg. Nem vállalunk felelősséget azért, ha esetlegesen a Webáruházban feltüntetett valamely termékleírás, fénykép, vagy bármilyen adat, információ nem pontos, nem teljes körű, vagy nem aktuális.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármely adatot, bármikor, indoklás nélkül módosítsunk a Webáruházban.

4. FEJEZET – TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, ÁRAK MÓDOSÍTÁSA

A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bármely terméket, szolgáltatást, vagy az azokhoz tartozó árat indoklás nélkül módosítsa, esetleg azok forgalmazását felfüggessze.

5. FEJEZET – TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A Webáruház a tőle elvárható legteljesebb mértékben jár el a termékek képének a Webáruházban történő megjelenítésekor, azonban nem vállal garanciát azért, hogy a Vásárló monitorán ugyanúgy, élethűen jelennek meg a színek. Valamennyi leírás és méret meghatározás körülbelülinek tekinthető. A termékek mérete, pontos megjelenése, bizonyos varianciát mutathat a Webáruházban feltüntetett képekhez és adatokhoz képest. A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bármely általa forgalmazott termék esetében korlátozza a rendelhető mennyiséget.

6. FEJEZET – SZÁLLÍTÁSI ÉS SZÁMLÁZÁSI INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA

A Webáruház használatával Ön elfogadja, hogy megrendeléséhez pontos és teljes körű adatokat ad át számunkra, mind a Vásárló neve, Szállítási címe, telefonos és email elérhetőségei, mind pedig a számlázási név és cím tekintetében. Ezen adatok pontos és teljes körű megadása nélkülözhetetlen a Vásárló megfelelő kiszolgáláshoz. Amennyiben változás következik be adataiban, azokat azonnal átvezeti a profiljában nyilvántartott adatmezőkön.

Valamennyi vásárlás ellenértékét még a kiszállítás előtt, a megrendelés rögzítésekor azonnal fizetni szükséges.

7. FEJEZET – OPCIONÁLIS ELEMEK

A Webáruház fenntartja a jogot, hogy a Webáruházban új weboldal elemeket és eszközöket vezessen be, amelyeket harmadik fél szolgáltat. Ezek használatára szintén a jelen ÁSZF vonatkozik.

8. FEJEZET – HARMADIK FÉL HIVATKOZÁSOK

A Webáruházban előfordulhatnak harmadik félhez tartozó webhelyre mutató hivatkozások, amelyek a Vásárlót elnavigálhatják harmadik fél weboldalára. A harmadik fél weboldalán feltüntetett információkért, illetve semmilyen ezzel összefüggésben felmerülő kérdéssel, problémával összefüggésben a Webáruház nem vállal semmilyen felelősséget.

9. FEJEZET – FELHASZNÁLÓI KOMMENTEK, VISSZAJELZÉSEK, ÉS EGYÉB BEADVÁNYOK

Bármilyen, a Weboldal látogatója vagy felhasználója által beküldött ötlet, visszajelzés, javaslat, beadvány, szabadon, bármilyen korlátozás nélkül másolható, terjeszthető, felhasználható a Webáruház által. A Webáruház semmilyen kötelezettséget nem vállal ezek bizalmas kezelésére, megválaszolására, ezekkel összefüggésben kompenzáció fizetésére. A Weboldalon megjelenített felhasználói kommenteket, értékeléseket a Webáruháznak jogában áll törölni, amennyiben azok törvénytelenek, obszcének, bármilyen kód elemet tartalmaznak, pornográf tartalmat hordoznak, vagy támadó jellegűek, bántóak, becsületsértőek, rágalmazóak bárkire vagy bármilyen szellemi termékre vagy jogi személyiségre nézve. A Felhasználó elfogadja, hogy felelős az általa hagyott komment tartalmáért, míg a Webáruház minden tőle telhetőt elkövet a jogszabályi vagy ÁSZF szempontból tiltott kommentek azonnali eltávolításáért.

10. FEJEZET – SZEMÉLYES ADATOK

Cégadatok  a Webáruházban található termékekre vonatkozóan:

Eőry Tamás E.V., Nyilvántartási száma: 55197830, Adószáma: 56541768-1-41, Statisztikai számjel: 56541768-6201-231-01.

Repity Katinka E.V., Nyilvántartási szám: 58728970, Adószám: 48398314-1-33, Statisztikai számjel: 48398314-4791-231-13.

Bármilyen kérdés, probléma, panasz, regisztrációs adatok törlésére vonatkozó igény, vagy általános kapcsolatfelvétel esetén kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén lépjen velünk kapcsolatba. Kapcsolattartási információk:

Email cím: info@katmandu-webaruhaz.hu

Telefonszám: +36208227697

Postacím: Eőry Tamás, 2182 Domonyvölgy, Tó utca 17-19.

REGISZTRÁCIÓ

Az oldal böngészéséhez és a vásárláshoz nem kötelező, de lehetséges regisztrálni.

A vásárlással a Felhasználó egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeinket ismeri és magára nézve azt kötelezőnek tekinti és elfogadja.

Az elektronikus úton létrejött szerződés ráutaló magatartás formájában jognyilatkozatnak minősül.

A szerződés dokumentumai: a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása.

Amennyiben a felhasználó regisztrálni szeretne a webáruházban, úgy meg kell adni a regisztrációhoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

AZ ÁRUCIKKEK CSERÉJE

Ha a megrendelt áru hibás, akkor azt a törvényben meghatározott határidőn belül díjmentesen kicseréljük (a rendelkezésre álló készlet erejéig, ellenkező esetben beszerzés után). Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni a Vásárló, a vételárat teljes egészében visszatérítjük.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

Vásárló a megrendelése során élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával, azaz a vásárló a szerződéstől az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

A visszatérítés a szállítás költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége a vevőt terheli.

Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni. Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A megrendelés akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mailben visszaigazoljuk. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. Az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt.

A szerződés a rendelés elküldésével, illetve annak visszaigazolásával lép hatályba, és az áru kiszállításával zárul le.

A szerződés semmisnek tekinthető akkor, ha a regisztráció hiányos adatokat tartalmaz, vagy nem teljesíthető kérés van feltüntetve.

ADATVÉDELEM

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen feltételeket, amely folyamatosan elérhető a webárház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény;

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, az operációs rendszert, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A Megrendelő adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait bizalmasan kezeljük, azt harmadik fél része át nem adjuk, kivéve a szerződés teljesítésekor a Szállítást végző vállalat.

A honlap adatkezelése megfelel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elvárásainak. Regisztrációs szám: NAIH-92388/2015. A hírlevélről való leiratkozás illetve korábbi regisztráció megszüntetése bármikor lehetséges.

További információkért kérjük tekintse meg Adatkezelési tájékoztatónkat, mely jelen ÁSZF dokumentum elidegeníthetetlen része.

Kedves Vásárlónk, amikor meglátogatja a Webáruházat, rendkívül fontos számunkra magánszférája és személyiségi jogainak védelme. Az adatvédelemről szóló tájékoztatónkkal szeretnénk nyomatékosítani elkötelezettségünket aziránt, hogy adatait megbízható és biztonságos módon kezeljük, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szigorú előírásait továbbá az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezéseit betartva. E tájékoztatóval szeretnénk Önt megismertetni az adatkezelés folyamatával.

Adatkezelés alapelvei

Összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelés

Az Info tv. rendelkezéseiből eredően:

Adatkezelő: Eőry Tamás Tibor (2182 Domonyvölgy, Tó utca 17-19., info@katmandu-webaruhaz.hu,  +36 20-822-7697)

Adatkezelő: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351, Alsónémedi GLS Európa u. 2; info@gls-hungary.com, +36 29 88 66 70)

Adatkezelő: Profit Doktor Kft. (1133 Budapest, Mosoly u. 42/B., +36 1 320 8759, info@profitdoktor.hu) – Könyvelési feladat

Adatfeldolgozó: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1538 Budapest, Pf.: 510., support@tarhely.eu, +36 1 789 2 789)

Mik a személyes adatok?

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, és e-mail címén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az internet-szolgáltató oszt ki a számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

Hogyan használjuk a Személyes adatait?

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az Info tv. előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a személyes adatait különösen akkor, amikor meglátogatja a Webáruház oldalait, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy felhasználói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel nálunk. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, valamint a beleegyezésével használjuk föl. Sok esetben az adatok használata csak anonimizált formában történik. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart azzal, hogy számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig kötelesek vagyunk megőrizni.

A Webáruház meglátogatása

Naplófájlok: amikor meglátogatja a Webáruház honlapját, rendszerint a következő adatokat tároljuk technikai okokból az un. naplófájlokban:

– a csatlakozott számítógép IP-címe,
– a meglátogatott weboldalunk látogatásának ideje és időtartama,
– böngészőjének típusa és beállításai,
– operációs rendszer

A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsoljuk össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszünk.

Az Info tv. 14. §-a alapján Önnek joga van az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni.

Sütik használata

Weboldalainkon un. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk, amikor meglátogatja a weblapunkat. Ebbe tartoznak például a bevásárlókosár funkciójának megjelenítésére szolgáló alapbeállítási paraméterek. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az általad használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépeden, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor meglátogatod honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem a látogatónk merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon.

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészője beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy webböngészőjének súgóján keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Webáruház funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha letiltja a sütik használatát.

Rendelés

Amikor rendel tőlünk, az Ön által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények keretein belül. Az Öntől kért információk, amelyek az igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes. A szerződések megkötéséhez és végrehajtásához az egyes esetektől függően szükségünk van olyan kapcsolati információkra, mint a név, szállítási és számlázási cím, email cím, illetve a választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Gépelési hibák elkerülésére és annak biztosítására, hogy az Ön által rendelt terméket meg is kapja, a beírt címet teljesség és pontosság tekintetében ellenőrizzük.

A Webáruház egyéb értesítéseinek átvitele

Olyan tájékoztatási célú értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és a Webáruház működéséhez, például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott célhelyre küldjük.

Vegyes rendelkezések

Tároljuk és felhasználjuk az adatait, amikor megkeres minket telefonon, emailben vagy a kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai információkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a weblapunkon történő helytelen használat vagy más törvénytelen cselekedet megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére. Tároljuk és felhasználjuk adatait olyan mértékben, amennyire erre minket a jogszabályok köteleznek, így a többi között hivatalos szerv vagy bírósági végzés alapján, jogaink biztosítására és igényeink követelésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az e-mail címe megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Amikor a személyes adatait az adatkezelő és az adatfeldolgozó részére továbbítjuk, folyamatosan szavatoljuk a jogszabályi előírások megtartását. Csak olyan szolgáltatóknak adjuk át, akiket gondosan megválasztottunk és szerződéses kötelezettséget vállaltak az adatok védelmére.

Átvitel szolgáltatókhoz

A Webáruház működésével és a szerződések végrehajtásával összefüggésben különféle szolgáltatók dolgoznak nekünk, ilyen pl. termékek kifizetése és kiszállítása. Ezen szolgáltatóknak átadjuk azokat az adatokat (pl. név, cím), amelyek szükségesek feladatuk teljesítéséhez.
Független használatra harmadik félnek szerződések végrehajtásával kapcsolatban adatot csak a következő esetekben adunk át:

Áruk szállítására a logisztikai cégnek és a rendelést kezelő postai operátoroknak, továbbá az  adatkezelő által kiállított számlákat könyvelési célból a könyvelő cég részére adjuk át.

Átvitel egyéb harmadik fél részére

Adatait átküldjük harmadik félnek vagy hivatalos hatóságnak a fennálló adatvédelmi törvények keretén belül, ha erre minket hivatalos végzés vagy bírósági határozat kötelez, illetve ha jogaink biztosítására és követeléseink kikényszerítésére.

Adatbiztonság

Nálunk tárolt adatait technikai intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. A webáruház mögött egy egyszemélyes vállalkozás áll így itt a részünkre rendelkezésére bocsátott személyes adatokat egyetlen személy az adatkezelő dolgozza föl, köti az adattitkosság, melynek betartása kötelezettsége. Továbbá adatkezelő még a termékek szállítására szerződött logisztikai cég, adatfeldolgozó a tárhely szolgáltató, amely cégek a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatkezelési nyilatkozattal rendelkeznek.

Az Ön adatokkal kapcsolatos jogai

Törvényben biztosított joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.

Beleegyezés, visszavonás és tiltakozás joga

Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli a beleegyezését, mindig kérjük a kifejezett engedélyét és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az egyszer megadott engedélyt bármikor ingyenesen vissza lehet vonni.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait nem használjuk olyan célra, mint a reklám harmadik fél irányában, a piackutatás és véleménykutatás.

Postai úton: Eőry Tamás, 2182 Domonyvölgy, Tó utca 17-19.

Email-ben: info@katmandu-webaruhaz.hu

Telefonon: +36 20 822 76 97